Přihlášky

Možnosti:

 1. ON-LINE registrace – doporučujeme:
  • Zaregistrujte se!
  • * Přihláška je závazná a jistá po úhradě registračního poplatku.
 2. vyplnit přihlášku a zaslat e-mailem
  • (doplněné, příp. naskenované) na info@benesov-beh.cz
  • * Přihláška je závazná a jistá po úhradě registračního poplatku.
 3. vyplnit přihlášku a zaslat poštou
  • na adresu : Luděk Procházka, K Pazderně 2024,256 Benešov
  • * Přihláška je závazná a jistá po úhradě registračního poplatku.
 4. na místě
  • 7.-8.9. od 12 do 17 hodin - ve stanu závodu na Masarykově nám.
  • 9.9. od 8 do 13 hodin - ve stanu závodu na Masarykově nám.
  • 10.9. - na prezentaci závodu - ZŠ Karlov
  • viz stránka MAPA - KDE CO NAJDETE