Představení trasy K21 očima a myslí Matěje Moravanského

Středa, Květen 25, 2022

Krajina není jen obří tělocvičnou pod širým nebem, ale i propletenou sítí lidských příběhů, historických událostí, hospodářských procesů nebo změn přírody. Na několika zastávkách společně zkusíme části téhle spletité sítě rozplést.

Přírodní divadlo
Divadlo pod širým nebem s kapacitou více než 10 000 diváků bylo otevřeno v roce 1963 a v září toho roku zde uvedl soubor Národního divadla Dvořákovu operu Rusalka. Jednu z hlavních rolí opery, vodníka, ztvárnil legendární Eduard Haken. Ten se vrátil na prkna konopišťského amfiteátru ještě mnohokrát. Národní divadlo totiž používalo zdejší divadlo jako jednu ze svých stálých výjezdních scén.

Za takřka 60 let existence zažilo divadlo mnoho oprav a několik velkých rekonstrukcí. Dnes je divadlo ve správě města Benešov a pořádají se zde nejrůznější akce; od koncertů a hudebních festivalů po celostátní skautské setkání OBROK, které zde proběhlo v roce 2019. Tak snad se i to Národní divadlo vrátí…

Zámek Konopiště
Ferdinand a jiní

Hospodářství (pod zámkem)
K panskému sídlu nepatří jen honosné pokoje a prostorné sály. Dlouhá staletí byla šlechtická sídla neoddělitelně spojena s hospodařením. V zámeckém podhradí byla řada řemeslných dílen, sýpka, stáje, ale například i pivovar. Zmínku o vaření piva na Konopišti a v Benešově máme již z roku 1495 a várečné tradice se místní sládci drželi po dlouhá staletí. Po příchodu habsburského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este na panství jsou pivovarské provozy sjednoceny v jeden velký pivovar nedaleko centra Benešova, kde se vaří pivo do dnes.

Právě František Ferdinand nechal zrušit většinu hospodářských provozů v okolí zámku a přesunul je jinam. Konopiště se stalo honosným sídlem hodným následníka trůnu.

Dnes jsou některé budovy využívány správou Lesů České republiky, nachází se zde restourace, v bývalé vodárně na hrázi funguje informační centrum a domek porybného částečně obývají zámečtí průvodci.

Konopišťský rybník
Rybníkářství - práce s krajinou - dnes rekreace

Chvojen (kostel)
Kostel - pohřbení sedláků

Chvojen (hospodářství)
Režijní velkostatek, zámek nebyl jen na okrasu, ale hospodářská jednotka

Kožlí
Zbojnický hrad

Chlum - cvičiště SS
Kdo byl na cvičišti - jednotky SS

Přibyšice
Skládka

Vatěkov - vysídlování
Vysídlování obyvatelstva - Pozemkový úřad - kolaborace - jednotky SS

Výhled na zámek
Barokní krajina - Ferdinand lovec

Kaple Panny Marie Lurdské - křížová cesta k popraveným sedlákům
Současná kaple Panny Marie Lurdské stojí v místech, kde dříve stála část křížové stezky postavené k připomínce jedné krvavé události. V roce 1775 vypuklo po celých Čechách velké selské povstání, konopišťské panství nevyjímaje. Vrchnost nutila poddané pracovat více dní v týdnu, než to umožňovaly zákony a tak se sedláci rozhodli vymoci si nápravu. Když ale přišli před brány zámku, tak na ně zámečtí hajní na pokyn vrchního hejtmana spustili palbu. Z asi 200 sedláků jich před branami zámku bylo zabito 7. Sedláci nakonec museli čekat dalších 6 let, než Josef II. svým patentem nevolnictví zrušil.

Po čase nechala zámecká paní vybudovat křížovou stezku k zámku. Nevíme, zda to bylo ze špatného svědomí kvůli mrtvým sedlákům a jejich rodinám či jen z pragmatické snahy usmířit si své poddané, jisté je, že kaple s kalvárií tu zůstává jako připomínka zabití lidí, kteří protestovali proti nuzným pracovním podmínkám tehdejší doby.

Růžová zahrada
Ferdinand - co je v ní - otevření zahrad - dříve nebylo - zabití náhončího=otevření zahrad.