NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME

2017

Propozice soutěže škol "NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME pro rok 2017

Kompletní výsledky soutěže škol "NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME" v roce 2017

Výsledky soutěže tříčlenných týmů

2016

Propozice soutěže škol "NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME pro rok 2016

Výsledky soutěže škol „NEsedíme, NEležíme, BĚŽÍME“  v rámci BBF 2016 v pdf

Výsledky soutěže škol „Nesedíme, NEležíme, BĚŽÍME“ 2015

Hlavní záložky

Vítězem 2. ročníku soutěže škol „Nesedíme, NEležíme, BĚŽÍME“, která se počítala z dětských a mládežnických běhů „Benešovské juniorky“ se stala stejně jako loni benešovská ZŠ Karlov. Ale rozdíl mezi prvními dvěma školy byl minimální. Na 2. místě skončila ZŠ Dukelská z Benešova a 3. místo obsadila ZŠ Bystřice.

Všem zúčastněným školám, jenž vyslaly na závod větší skupiny, děkujeme.

 

Výsledky v pdf nebo xls

2015

V letošním roce se soutěž škol bude počítat pouze z účasti na závodech v Benešově 13.září. Pořadatelé zvyšují i body za prvních pět míst v kategorii. Zároveň se zvyšuje koeficient za každého studenta na akci. Vše se trochu zjednodušilo pro školy a věříme, že to napomůže vyšší účasti ze škol.

Nové bodové hodnocení a pravidla najdete v pdf

2014

Tisková zpráva po akci

Výsledky prvního kola

Výsledky po druhém kole

Projekt pro školy

Základní cíle

Zapojit studenty základních a středních škol na okrese Benešov, příp. další do aktivního sportu. Běh je nejjednodušší a zároveň nejpřirozenější sportovní aktivita. Chceme dětem a mládeži ukázat i cestu ke zdravému životnímu stylu. Nejde nám jen o vrcholné výkony, ale zapojení sportu do denní aktivity mladých lidí.

V rámci „Benešovského běžeckého festivalu“ chceme uspořádat závody dětí a mládeže. Zároveň máme záměr vytvořit jednoduchou motivační soutěž pro školy a další organizace (např. sportovní kluby, atd.).

Vyvrcholení projektu by mělo být 21. září 2014 v Benešově.

Naším záměrem je:

  • Podpořit sport mládeže.
  • Odpoutat je od počítačů…..proto je v názvu „NEsedíme“.
  • Podpořit zdravý životní styl (pohyb i strava) - sportující děti jsou méně náchylné na nemoci….proto je v názvu „NEležíme“.
  • Rozhýbat město Benešov a okres sportem pro všechny…což běh splňuje.
  • Vytvořit motivační soutěž pro organizace i jednotlivce bez složitých pravidel.
  • Dát možnost dětem a mládeži zažít atmosféru závodů, který bude dobře organizačně připraven.
  • Zvýšit účast na hlavním závodě, kterým celým projekt vrcholí.

JAK BUDE PROBÍHAT - systém: soutěž má dvě části

1. část – od 1. dubna do 30. června 2014

  • školy si ve svém okolí změří trať 1.000 m - měřený úsek musí být přesný pro porovnání s výsledky jiných škol (nejlepší je atletický stadion, kdo nemá atletickou dráhu, postačí rovný úsek – za měření odpovídá škola)
  • studentům se změří čas a vyplní se v tabulkách – jméno, rok nar., čas, datum měření (viz tabulka)
  • škola může měřit vícekrát, pošle nejlepší časy - nejpozději do 3.7. (lze poslal i průběžný stav k 15.5. pro dílčí zprávy v médiích)
  • organizátor bude evidovat časy a zveřejní tabulky a pořadí dle věkových kategorií
  • za každého zapojeného studenta získává škola 0,3 bodu
  • účast studentů je neomezená, ale max. lze získat 60 bodů (200 studentů)

2. část – 21. září 2014 v rámci „Benešovského běžeckého festivalu“

  • V kategoriích pro děti a mládež boduje deset nejlepších studentů

1.   místo – 10 bodů
2.   místo – 9 bodů

……
10. místo – 1 bod

  • Za každého účastníka na akci 21. 9. získává škola 0,2 bodu.
  • Min. počet účasti je 25 startujících, při menším počtu se snižuje celková výhra na polovinu.

BODOVÁNÍ a HODNOCENÍ

  • z obou částí se body sčítají
  • vítězí škola, která bude mít nejvíce bodů
  • v případě rovnosti bodů je upřednostněna škola, která má menší počet studentů
  • nedělá se rozdíl mezi základní a střední školou
  • výsledky budou zveřejněny na internetu nejpozději 29. Září
  • výsledky po 1. části budou zveřejněny v regionálním tisku (Jiskra, Benešovský deník)
  • 1.- 5. místo bude vyhlášeno 21. 9. po hlavním závodě
  • Tabulky pro evidenci časů ke stažení - PDF, XLS

ODMĚNY

  • 1. místo - 7.500,-Kč
  • 2. místo  - 6.000,-Kč
  • 3. místo - 4.500,-Kč
  • 4. místo - 3.000,-Kč
  • 5. místo – 1.500,-Kč
  • nejvíce zapojených studentů v 1. části – 3.000,-Kč (i nad limit započítávaných 200 studentů)
  • nejvíce zapojených studentů v 2. části – 3.000,-Kč
  • vše je ve formě sportovního vybavení
  •  na 1.- 3. místě budou uděleny poháry a diplomy
  • min. počet účasti je 25 startujících na akci 21. 9. v Benešově, jinak se snižuje celková výhra na polovinu

VYHLÁŠENÍ

  • proběhne v rámci „Benešovského Běžeckého Festivalu“ 21. 9. 2014.

ORGANIZÁTOR a odborný garant:
spolek BENEŠOV ŽIJE SPORTEM
K Pazderně 2028, 256 01 Benešov:

 Základ.organizační výbor:

  • Luděk Procházka, Zdeněk Rada, MUDr. Robert Šachl

Partneři